เด็กไทยเจ๋ง คว้ารองแชมป์โลก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำในงาน World Water Week กรุงสตอกโฮล์ม

Loading

25 สิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ–คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความชื่นชมนักเรียน ม.4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หลังคว้ารองแชมป์โลก The Winner of Diploma of Excellence ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำ Stockholm Junior water prize 2021 (SJWP 2021) สร้างเข็มขัดดูดซับความชื้น เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก และประหยัดน้ำในการเพาะปลูกแม้ในพื้นที่แห้งแล้ง สนับสนุน SDGS และโมเดล BCG Economy ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

การประกวด Stockholm Junior Water Prize เป็นการประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกอายุระหว่าง 15-20 ปี เกิดความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดย H.R.H. Crown Princess Victoria ทรงให้ความสำคัญและเป็นองค์อุปถัมภ์มาตลอด 25 ปี

ซึ่งการประกวดนี้จัดขึ้นร่วมกับการประชุม World Water Week ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในปี 2021 นี้ มีเยาวชนเข้าร่วมประกวด จำนวน 44 คน จาก 32 ประเทศ เยาวชนเหล่านี้จะต้องผ่านการประกวดในแต่ละประเทศและได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับประเทศ

การประกวดปีนี้ มีรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล The Winner of Stockholm Junior Water Prize 2021 เป็นของเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล The Winner of Diploma of Excellence เป็นของเยาวชนจากประเทศไทย และรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลที่ให้ผู้สนใจร่วมโหวดคือ รางวัล The Winner of People Choice’s Award เป็นของเยาวชนจากประเทศบราซิล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1426104774283552/posts/3233285996898745/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210