ม. เกียวโตพัฒนา “เถระเวิร์ส” โลกเสมือนจริงเพื่อการตรัสรู้ทางธรรมสำหรับสายบุญในยุคดิจิทัล

Loading

แม้ว่า Metaverse หรือโลกเสมือนจริง จะมีจุดเริ่มต้นมาจากแวดวงเกม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน Metaverse เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน รวมถึงได้มีการพัฒนาไปยังแวดวงอื่น ๆ มากขึ้น อย่างล่าสุดสถาบันเพื่อสังคมแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยเกียวโตในประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนา “เถระเวิร์ส” หรือ “Teraverse” โลกเสมือนจริงสำหรับสายบุญที่นับถือศาสนาพุทธ

เถระเวิร์สมีจุดประสงค์ เพื่อให้การเข้าถึงพระพุทธศาสนาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดทำบุญหรือฟังธรรมะเหมือนแต่ก่อน สำหรับภายในโลกเสมือน “เถระเวิร์ส” จะเน้นเรื่องของพุทธศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะที่ช่างหรือศิลปินสร้างขึ้นเกี่ยวกับพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูป หรืองานสถาปัตยกรรม รวมถึงยังสามารถประกอบพิธีต่าง ๆ ทางศาสนาได้ด้วย

จุดน่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือ ผู้ใช้งานสามารถใช้อวตารเข้าเยี่ยมชม หรือแม้แต่สร้างวัดออนไลน์บนเถระเวิร์สแบบไม่จำกัดรูปแบบได้ แต่ก่อนจะเยี่ยมชมได้นั้น ผู้ใช้ต้องสวมแว่น VR ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นจริง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา “BuddhaBot” หรือ “บ็อท AI” ที่ช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยเป็นภาพ 3 มิติของพระพุทธรูปมาซ้อนทับขณะตอบคำถามต่าง ๆ ได้แบบเสมือนจริง จุดเด่น คือ สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้มากกว่าพันคำถามเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น เพราะทั้ง Teraverse และ Buddhabot ยังไม่มีกำหนดเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากยังต้องมีการพัฒนาระบบในอีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา แต่เชื่อว่าหากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้สำเร็จ และเปิดให้เข้าใช้งานแล้ว จะต้องเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับชาวพุทธในยุคดิจิทัลอย่างแน่นอน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Ryounoi100lan/photos/a.340037146041395/5788556454522743/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210