เมืองต้าเหลียนสร้าง ‘สถานีเก็บพลังงาน’ เพื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าประชาชน

Loading

เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้ก่อสร้างสถานีกักเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในหนึ่งวันของประชาชนราว 200,000 คน

เมืองต้าเหลียนสร้าง ‘สถานีเก็บพลังงาน’ เพื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าประชาชนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าสถานีลดกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กักเก็บพลังงานแบตเตอรี่แบบไหลระยะแรกของต้าเหลียน ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว และคาดว่าจะเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม

สถาบันฯ ระบุว่าสถานีกักเก็บพลังงานแห่งดังกล่าวมีความจุ 400,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 800,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงหลังมีการขยับขยายในอนาคต

โครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแบตเตอรีวาเนเดียมโฟลว์ (vanadium flow battery) ที่พัฒนาโดยสถาบันฟิสิกส์เคมีต้าเหลียน (DICP) สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ซึ่งมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ ทนทาน นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถานีพลังงานนี้ทำงานเหมือนแหล่งสำรองพลังงาน โดยแบตเตอรีจะถูกบรรจุไฟจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่รางไฟฟ้า และพลังงานเคมีในแบตเตอรีเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในชั่วโมงการทำงานสูงสุด

หลี่เซียนเฟิง รองผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์เคมีต้าเหลียน กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ซึ่งผลิตพลังงานสะอาดอันรวมถึงพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความผันผวนและไม่ต่อเนื่อง สามารถเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดและรับประกันความเสถียรของโครงข่ายไฟฟ้า

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/blogs/keep-the-world/energy/830625


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210