หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ลดความผิดพลาด ชี้นำแพทย์ผ่าตัดตามแผนได้ถูกต้อง

Loading

ระบบออโตเมชั่นที่เอาหุ่นยนต์มาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกและประเทศไทยนำมาใช้หลายสิบปีแล้ว

สำหรับหุ่นยนต์ในวงการแพทย์ ยังไม่ถึงขนาดเป็นระบบออโตเมชั่นเต็มรูปแบบ แต่มันกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทำงานของแพทย์

ประโยชน์ของการนำหุ่นยนต์มาช่วยหมอผ่าตัด เช่น

– ความแม่นยำสูง แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ก็สามารถขยายภาพให้ใหญ่และเห็นภาพชัดขึ้น หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระรอบด้านในพื้นที่แคบๆ เป็นการผ่าตัดผ่านเครื่องมือ ไม่ได้ลงมีดด้วยมือหมอโดยตรง

– ความแม่นยำในการผ่าตัด ช่วยทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย คนป่วยฟื้นตัวได้เร็ว

– ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้นมาก มีหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นสำหรับการทำงานเฉพาะจุดด้วย

ภาพประกอบที่เห็นอยู่นี้ ได้จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง รศ.นพ.สาธิต เที่ยงวิทยาพร ประธานอนุสาขาข้อสะโพกข้อเข่าราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม กำลังสาธิตการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty

คนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ประมาณ 10% จะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อาจต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

คุณหมอสาธิต เที่ยงวิทยาพร อธิบายให้ฟังถึงการนำหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ทำให้เห็นประโยชน์ของหุ่นยนต์ชัดเจนขึ้นมาก

แทนที่จะต้องทำ CT SCAN ก่อนเริ่มผ่าตัดจริงเหมือนอย่างที่เคยทำกันในการผ่าตัดแบบเดิม ก็ไม่จำเป็นต้องทำ ช่วยลดโอกาสการได้รับรังสีของผู้ป่วย

เมื่อเปิดแผลที่หัวเข่าออก หุ่นยนต์จะเห็นข้อมูลต่างๆจากสภาพแวดล้อมจริง สามารถสร้างภาพสามมิติออกมาให้หมอวางแผนหรือปรับแผนการผ่าตัดตามความจำเป็นได้ทันที หุ่นยนต์จดจำข้อมูลต่างๆได้หมด รู้ว่าต้องกรอบริเวณไหน เอาออกไปลึกแค่ไหน เพื่อใส่ข้อเข่าเทียมลงไปในตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุด

เมื่อลงมือกรอกระดูกจริง หากมีการขยับไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ในแผน หุ่นยนต์จะหยุดทำงาน ทำให้ผู้ป่วยไม่โดนกรอกระดูก เอ็น หรือ เนื้อ ในบริเวณที่ไม่มีความจำเป็น ทำให้มีแผลเล็ก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์

ได้ฟังรายละเอียดจากหมอที่ลงมือทำงานจริงแล้ว คนส่วนใหญ่คงอยากให้คุณหมอใช้หุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดด้วย

ในอนาคต หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด อาจกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทำงานของศัลยแพทย์

แม้แต่หมอที่มีประสบการณ์ไม่มาก หากใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ก็อาจจะมีผลงานที่ไม่ต่างจากหมอที่มีความเชี่ยวชาญสูง!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2336261053198570/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210