พ.ย.นี้สุขุมวิท(เส้นตราด-หาดเล็ก)วิ่งฉิว 4 เลนรวด 89 กม

Loading

*ทางหลวงปิดตำนาน 2 เลนช่วงสุดท้ายสร้างพุ่ง 85%

*บูมเที่ยว/ฮับการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมกัมพูชา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ขยายทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายตราด-หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด-บ.คลองจาก จุดเริ่มต้นโครงการ กม.454+390  (กม.เก่า กม.55+300)-กม.477+840 (กม.เก่า กม.78+750 ) พื้นที่ อ.เมืองตราด และ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ระยะทาง 23.450 กม.  จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรงบประมาณ 985,471,490 บาท  ปัจจุบันคืบหน้า 85%  คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ย.64

โครงการนี้ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร  ผิวทาง Asphalt Concrete Surface กว้างช่องละ 3.50  เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอีก 7 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  11  แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

เส้นทางนี้มีระยะทางรวม 89 กม. ที่ผ่านมา ทล. ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ 65.550  กม. คงเหลือช่วงสุดท้ายตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด-บ.คลองจาก 23.450 กม. ที่กำลังก่อสร้าง  เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเสริมโครงข่ายทางหลวงให้เป็น 4 ช่องสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง

รองรับอัตราการเพิ่มของปริมาณรถที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของ จ.ตราด รวมถึงช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศ และรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด สนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ที่จะมีการขยายตัวของเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจร

ทั้งนี้ จ.ตราดเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กระจายสินค้า เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ประเทศกัมพูชา  สอดรับนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ต้องพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/TransportDailynews/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210