สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 ผลักดันเศรษฐกิจอวกาศ

Loading

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการที่หวังผลักดันเศรษฐกิจอวกาศในชื่อ Space Economy: Lifting Off 2021 เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยี มาเป็นพันธมิตร

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ Deep Tech ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความซับซ้อน โดยหวังนำมาขยายผลทางธุรกิจและการตลาดของประเทศ

จากประเด็นข้างต้น จึงทำให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดตั้งโครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 ขึ้น เพื่อบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศได้

โครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 จะทำการคัดเลือกสตาร์ทอัพจำนวน 10 ราย ซึ่งผู้สนใจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอวกาศ แต่ต้องมีแนวคิดที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศมาให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีด้านอวกาศได้ โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ จะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในเทคโนโลยีเชิงลึก และบริษัทที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมอวกาศ หรือมีความต้องการนำเทคโนโลยีอวกาศไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อุตสาหกรรมอวกาศอาจเป็นเรื่องใหม่ในไทย แต่อุตสาหกรรมนี้ ถือว่ามีมูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมีความต้องการในตลาดสูงมาก

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของการส่งดาวเทียม หรือการส่งยานอวกาศเพียงเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากอวกาศ เช่น ระบบประหยัดพลังงาน เชื้อเพลิง และงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับอวกาศ เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://nia.or.th/spaceeconomy/

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/tech/startup/2057269


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210