SoftBank เอา AI มารักษามะเร็งคนญี่ปุ่น

Loading

มาซาโยชิ ซัน ซีอีโอ SoftBank Group เปิดเผยว่า เขาสูญเสียพ่อด้วยโรคมะเร็งในปี 2023 และมะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายที่สูงที่สุดของคนญี่ปุ่น เขาอยากให้คนญี่ปุ่นได้รับวิธีการรักษาที่ดีกว่าโดยเทคโนโลยี AI

SoftBank Group ประกาศว่า จะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลยีนและข้อมูลอื่นๆด้วย AI แล้วให้มันเสนอวิธีรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ โดยจะเริ่มให้บริการได้จริงช่วงเดือนสิงหาคม 2024 SoftBank จะร่วมทุนกับ Tempus AI Inc นำเทคโนโลยีและความชำนาญจากบริษัทอเมริกามาใช้ประโยชน์

Tempus มีฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งประมาณ 7.7 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา โดยจะนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลผู้ป่วยญี่ปุ่นจากโรงพยาบาลต่างๆ ข้อมูลต่างๆจะถูกใช้ในการเทรน AI เพื่อทำให้มันวิเคราะห์หาวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนมากที่สุด จะควบคุมผลข้างเคียงได้ดีขึ้น สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของยาที่ตรงกับผู้ป่วยแต่ละคนโดยตรงได้

ในช่วงเริ่มต้น จะเน้นไปที่โรคมะเร็งก่อน ต่อไปจะเริ่มขยายไปด้านโรคหัวใจ และโรคร้ายแรงอื่นๆด้วย

มาซาโยชิ ซัน คาดการณ์ว่าภายในสิบปีข้างหน้า โลกจะมี AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์หลายพันเท่า และ AI อาจเป็นหมอที่รักษามะเร็งได้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=942400001232010&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210