นักศึกษาอังกฤษคิดค้นเครื่องตรวจจับอาหารเน่า พร้อมคู่มือ ลดปัญหาขยะอาหาร

Loading

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาระดับโลก ทุกประเทศกำลังร่วมมือกัน ลดการสร้างขยะจากอาหาร และที่เราต้องลดการสร้างขยะอาหาร นั่นเพราะว่าหากเมื่อขยะส่วนเกินเหล่านี้เน่าเสียและสะสมกันจนสร้างก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเหล่านี้จะไปทำลายก๊าซเรือนกระจก นั่นเอง

ปัจจุบัน ได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการลดปัญหาขยะจากอาหาร การให้ความสำคัญกับบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าไม่เหลือทิ้ง แต่ในบางครั้งที่เราซื้ออาหารมาตุนไว้จนลืม มาดูอีกทีก็ใกล้เสียแล้วจนเราต้องทิ้งของทั้งหมด ซึ่งบางทีอาหารบางอย่างยังสามารถทานได้

ด้วยไอเดียสุดล้ำ ของ Harriet Almond นักศึกษาชาวอังกฤษจาก Northumbria University ได้พัฒนาเครื่องตรวจจับอาหารเน่าที่มีชื่อว่า Snoot  ขึ้นมาช่วยในการตรวจจับก๊าซที่ปล่อยออกมาจากอาหารว่าอาหารนั้นใกล้เน่าเสียแล้วหรือยัง??

ปัญหาขยะอาหาร หรือ Food Waste ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งทุกประเทศกำลังร่วมมือกันลดการสร้างขยะจากอาหาร และที่เราต้องลดการสร้างขยะอาหาร นั่นเพราะว่าหากเมื่อขยะส่วนเกินเหล่านี้เน่าเสียและสะสมกันจนสร้างก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเหล่านี้จะไปทำลายก๊าซเรือนกระจก นั่นเอง

อาหารที่เริ่มเน่าเสียจะมีการย่อยสลายจุลินทรีย์ ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการทำลายก๊าซเรือนกระจก เครื่องตรวจจับอาหารเน่า Snoot สามารถตรวจวัดแก๊สที่เกิดขึ้นกับอาหารและวิเคราะห์ว่าอาหารนั้นใกล้เสียแล้วหรือยัง และถ้าอาหารนั้นใกล้หมดอายุแล้วเครื่องนี้ก็จะพิมพ์ How to การแปรรูปอาหารที่สามารถใช้ได้ใกล้กับอาหารนั้น ส่วนการทำงานของเครื่องตรวจอาหารเน่าเสียเครื่องนี้จะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับกลิ่นที่ออกมาจากอาหารซึ่งทำงานร่วมกับกล้องขนาดเล็กเก็บข้อมูลของอาหารว่ามีความสดหรือไม่

ตอนนี้เครื่องต้นแบบ Snoot ยังสามารถตรวจจับกลิ่นได้แค่จากพืชผัก ผลไม้  แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาให้สามารถตรวจกลิ่นในอาหารที่มีความหลากหลายขึ้น สามารถใช้ได้กับอาหารทุกประเภท ซึ่ง Harriet Almond นักศึกษาผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องตรวจอาหารเน่า หวังว่านี่อาจเป็นอีกวิธีในการช่วยลดปัญหาขยะอาหาร และช่วยลดปริมาณอาหารที่เน่าเสียจนกลายเป็นขยะ และยังหวังอีกว่าเครื่อง Snoot จะเป็นประโยชน์ครัวเรือนและร้านค้าต่างๆ ในการจัดการอาหารได้ทันเวลาก่อนจะหมดอายุ และกลายเป็น Food Waste ในที่สุด

แหล่งข้อมูล

https://www.nationtv.tv/gogreen/378926219


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210