ติดตามการพัฒนาพื้นที่ย่านฝั่งธนฯ ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่ยั่งยืน

Loading

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนบวรประชานันท์ เฟส 2 และการพัฒนาเกาะลอยน้ำ บริเวณฝั่งตรงข้ามสวนบวรประชานันท์ เพื่อพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีนายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน นายกิติภูมิ นีละไพจิตร์ ประธานกลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ ทีมงานกลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา ให้มีความสวยงาม คืนชีวิตให้สวนบวรประชานันท์ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตบางขุนเทียน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งปลูกสร้าง (ศาลาริมน้ำ) รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวน รวมทั้งได้ทาสีรั้วใหม่ทั้งหมด และพัฒนาเส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะ เฟส 1 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการ เฟส 2 โดยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบวรประชานันท์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังอนุเสาวรีย์คุณกะลาและเกาะลอยน้ำ บริเวณตรงข้ามสวนบวรประชานันท์ เพื่อพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว Check in เพิ่มเติมในอนาคต 
ทั้งนี้เพื่อรองรับพี่น้องประชาชน สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ตามนโยบายปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ นอกจากจะช่วยให้ภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองเฉลิมชัยพัฒนา รวมถึงสวนสาธารณะมีความสวยงามแล้ว ยังเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เป็นเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติในอนาคตได้อีกด้วย
 
และในวันเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารเขตบางกอกน้อย และผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่วางแผนแก้ไขปัญหาคลองกระท้อนแถว ซ.จรัญสนิทวงศ์ 27 เขตบางกอกน้อย ที่ผู้รับจ้างได้ทิ้งงาน  โดยรองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการเพื่อพัฒนาทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองและริมฝั่งคลอง อาทิ การขุดลอกดินเลนในคลอง การกำจัดผักตบชวาและเก็บขยะในคลอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยริมฝั่งคลองให้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด และรักษาสภาพคลองให้คุณภาพน้ำดียิ่งขึ้น ส่วนการก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือนั้น สำนักการระบายน้ำ ได้ขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 โดยจะเข้าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลืออยู่ภายในปลายปีนี้ต่อไป


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210