รีโนเวทท่าเรือธรรมดาให้เป็น Smart Pier ท่าเรืออัจฉริยะ

Loading

ยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกมากขึ้น กรมเจ้าท่ามีการรีโนเวทท่าเรือ 29 แห่ง ให้เป็น Smart Pier ท่าเรืออัจฉริยะด้วยระบบที่ทันสมัยที่เราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ และยังเปลี่ยนมาใช้เรือไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ

การพัฒนาท่าเรือให้เป็น SMART PIER หรือท่าเรืออัจฉริยะ มีการรีโนเวทตั้งแต่การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นแลนด์มาร์คเพื่อการท่องเที่ยว ออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิต NEW NORMAL และยังออกแบบให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอีกด้วย

Smart Pier นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI มาใช้ในการควบคุมและบริการจัดการเรือ ระบบการควบคุมการจราจรทางน้ำ ระบบการบริหารจัดการข้อมูล ระบบเชื่อมโยงโครงข่ายของอุปกรณ์และระบบ ควบคุม ระบบตั๋วและเครื่องตรวจสัมภาระ เครื่องวัดอุณหภูมิ บริการเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่มือถือ ระบบวงจรปิด CCTV และยังเปลี่ยนมาใช้เรือโดยสารไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจาก Smart Pier ท่าเรืออัจฉริยะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบ ล้อ ราง เรือ เพื่อให้การเดินทางในแบบต่างๆ สะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบันมีท่าเรือที่ปรับปรุงสู่ Smart Pier แล้วรวม 6 แห่ง คือ ท่าสาทร, ท่าช้าง, ท่าพิบูลสงคราม, ท่าสะพานพุทธ, ท่าราชวงศ์ และท่ากรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่ายังมีแผนพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ยกระดับให้เป็น SMART PIER ทั้ง 29 ท่าใช้งบประมาณรวม 1 พันล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จรวม 6 ท่า และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอีก 6 ท่า ได้แก่ ท่าเตียน, ท่าราชินี, ท่าพระราม7, ท่าพายัพ, ท่าเกียกกาย และท่าบางโพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2565

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/blogs/spring-life/826278


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210