คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน เข้ารับรางวัลเทคโนโลยีสำหรับเมืองอัจฉริยะต้นแบบประจำปี 2566

Loading

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้ารับรางวัลเทคโนโลยีสำหรับเมืองอัฉริยะต้นแบบประจำปี 2566 “Smart City Solutions Awards 2023” ในงาน Thailand Smart City Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยโครงการ Phutai Panna Smart Trash Bin For Smart City : STB4SC นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ระดับดี การประกวดด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรม และมอบรางวัลเทคโนโลยีสำหรับเมืองอัฉริยะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้สำหรับเมืองต่างๆ อีกด้วย

แหล่งข้อมูล

https://fit.rmuti.ac.th/?p=32123


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210