‘หมอธีระวัฒน์’ เผย ซิโนฟาร์ม แจง อย.ไทย ชี้ผลข้างเคียงในเด็กมีน้อย

Loading

‘หมอธีระวัฒน์’ เผย ซิโนฟาร์ม แจง อย.ไทย ชี้ผลข้างเคียงในเด็กมีน้อย แนะบูสเข็ม 3 ด้วยวัคซีนเชื้อเป็น สู้สายพันธุ์เดลต้า

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ “วัคซีนเชื้อตายในเด็กอายุสามถึง 17 ปี” ระบุว่า ข้อชี้แจงของการใช้วัคซีนเชื้อตายในเด็กตั้งแต่อายุสามถึง 17 จากบริษัท sinopharm ถึง อย. ประเทศไทย วันที่ 30/9/64 (ได้รับข้อมูลจาก ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์)
การติดตามความปลอดภัยของวัคซีนที่มณฑล Hebei ใน
เด็กอายุสามถึงห้าขวบจำนวน 14,064 ราย
เด็กอายุหกถึง 11 ปีจำนวน42,285 ราย
เด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี
จำนวน 26,313 ราย

ผลข้างเคียงน้อยเช่นไข้และผื่นซึ่งหายเองคิดเป็น 0.1% จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการฉีดไปแล้ว 100 ล้านโดส ในเด็กอายุสามถึง 17 ปีในประเทศจีน
ความเห็นเพิ่มเติม วัคซีนเชื้อตายในเด็กมีความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามวัคซีนเชื้อตายยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ปัจจุบันเช่นเดลต้าได้
ดังนั้นอาจมีความจำเป็นที่ต้องมีเข็มที่สาม ด้วยเทคโนโลยีอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบแอสตร้า หรือ โมเดอร์นา ไฟเซอร์ แต่ควรจะต้องใช้ปริมาณที่น้อยที่สุดและได้ผลนั่นก็คือใช้การฉีดเข้าชั้นผิวหนังโดยใช้ปริมาณสัดส่วนหนึ่งในห้าหรือหนึ่งใน 10 ของขนาดที่ใช้ในการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ปริมาณน้อยและการฉีดเข้าชั้นผิวหนังควรจะสร้างความปลอดภัยให้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แหล่งข้อมูล
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2967711


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210