โรงเรียนสิงคโปร์สร้างสังคมไร้เงินสด ใช้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศภายใน 2025

Loading

ภายในปี 2025 นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์จะสามารถใช้ e-payment แทนเงินสดเมื่อซื้อ อาหาร เครื่องดื่ม หนังสือ และของทุกอย่างที่มีขายในโรงเรียน

งานนี้เป็นโครงการระดับชาติ ซึ่งธนาคาร DBS ลงนามบันทึกความเข้าใจระยะเวลา 3 ปีกับกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์

โครงการนี้มีชื่อว่า POSB Smart Buddy ดำเนินการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เป้าหมายให้เสร็จภายในปี 2025 โดยได้เริ่มโครงการนี้ในสิงคโปร์มาตั้งแต่ปี 2017 วันนี้มีนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประมาณ 80 แห่ง รวมประมาณ 40,000 คน ใช้ระบบนี้อยู่แล้ว

โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัล เช่น อุปกรณ์แตะแล้วจ่าย จะถูกติดตั้งในโรงอาหาร ร้านหนังสือ นักเรียนสามารถชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรหรือนาฬิกา

ผู้ปกครองสามารถติดตามการใช้เงินผ่านแอพที่เชื่อมโยงกับนาฬิกาหรือบัตรของนักเรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์

นักเรียนได้เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของสังคมไร้เงินสด ธุรกรรมในการซื้อของต่างๆรวดเร็วขึ้น

นักเรียนสามารถตั้งเป้าหมายจำกัดการใช้เงิน และการออมเงินของตัวเอง เป็นการฝึกนิสัยการบริหารเงินตั้งแต่เด็ก

เด็กนักเรียนแต่ละคน เป็น Digital Native อยู่แล้ว เกิดมาก็เห็นคอมพิวเตอร์ ใช้สมาร์ตโฟนเป็น การเรียนรู้เทคโนโลยีแบบนี้เป็นเรื่องง่ายมาก

สังคมโลกอยู่ในทิศทางของโลกยุคดิจิทัล การใช้เงินสดกำลังจะกลายเป็นอดีต โครงการนี้จะสร้างความพร้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ในสังคมจริงที่พวกเขาจะต้องอยู่ไปอีกนานในอนาคต….

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/698124263678932/posts/2211981212293222/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210