คลังออกระเบียบยกเลิกรางวัลนำจับความผิดจากกล้องจราจรให้ตำรวจ

Loading

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ภ.6 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ “คุยเรื่องจราจรกับเอกรักษ์” ว่า

เรียน สมาชิกทุกท่านครับ

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ด้วยกล้องตรวจจับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถเบิกเงินรางวัลได้แล้วครับ

เนื่องจาก มีข้อบังคับและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับกรณีจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำเงินดังกล่าวมาใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานจราจรในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉกเช่นเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้เป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมได้ ส่วนการจับกุมในความผิดซึ่งหน้ายังคงมีการเบิกจ่ายเงินรางวัลเช่นเดิม

เพราะฉะนั้น ความผิดขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดง แซงเส้นทึบ ฯลฯ ที่เป็นใบสั่งทางไปรษณีย์จากกล้องตรวจจับ ตำรวจจราจรไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ได้รับเงินรางวัลแล้วนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แหล่งข้อมูล

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2748177


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210