จำลองโลกแห่งการทำงาน!! เปิดวาร์ป “5 อาชีพแห่งอนาคต” ในงานนิทรรศการ “Enjoy Science Careers”

Loading

เชฟรอน ชวนเยาวชนไทยเปิดวาร์ปสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต ในงานนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์#4” ร่วมผนึกกำลังกับ อพวช. และโรบินสัน ยก “5 อาชีพแห่งอนาคต” มาไว้ในงานเพื่อส่งเสริมความรู้สาขาสะเต็มอย่างสมจริง  พร้อมเล่าความสำเร็จบุคคลต้นแบบดีกรีแชมป์โลกอาชีพสะเต็ม

เตรียมพร้อมสู่  “5 อาชีพแห่งอนาคต”

ในยุคที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลังเปิดพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ จัดงาน “Enjoy Science Careers :สนุกกับอาชีพวิทย์” ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมความรู้สาขาสะเต็มและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจทำความรู้จักกับ “5 อาชีพแห่งอนาคต” ได้แก่

  • นักเทคโนโลยีการสำรวจ (Survey Technologist)
  • นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง (Coding Game Developer)
  • นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Eco Designer)
  • นักพัฒนาวัคซีน (Vaccine Developer)
  • และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Technology Agriculturist)

นับว่าเป็นอาชีพที่มีความจำเป็นในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสังคม จึงมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์คช็อปอินเตอร์แอคทีฟที่จำลองหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการทำงานของอาชีพแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างสมจริง

งานนี้รับรองว่าจะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง พร้อมกับรับฟังคำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อาชีพในสาขาสะเต็มจากบูธอื่นๆ อีกกว่า 10 อาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน เสริมสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่จำกัด

ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการนำไปต่อยอดการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับตัวเองไปเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาสะเต็มที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตของศตวรรษที่ 21

ด้าน อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดใจกับทีมข่าว MGR Live ถึงความมุ่งมั่นในงานครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการต่อเนื่องมา 6 ปี ทางเชฟรอนให้ความสำคัญกับการสร้างพลังคนในสาขาสะเต็มที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปรียบเสมือนกำลังหลักที่จะก้าวขึ้นมาพัฒนาประเทศในอนาคต

[อาทิตย์ กริชพิพรรธ]

“หลักๆ คือ อยากให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่า อาชีพด้านสะเต็มมีมากกว่าที่เรารู้จัก อยากให้ทราบว่าอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจ จึงอยากพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้สะเต็มของเยาวชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จำเป็นต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ หรือการใช้หุ่นยนต์หรือ AI แทนการใช้แรงงานมนุษย์ในหลายๆ สายอาชีพที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

สิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมีการยกระดับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รวมถึงกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านสะเต็ม เพื่อให้เกิดการขยายขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของเยาวชนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21

ซึ่งแน่นอนว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จะไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาได้เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที แต่ยังมีส่วนช่วยให้พวกเขาได้มีแหล่งการเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนที่เพิ่มขึ้นที่จะทำให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงและสนใจเรียนต่อสาขาสะเต็มได้มากขึ้น

และยังจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่าและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสาขาสะเต็มที่นำมาซึ่งโอกาส รายได้ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในอนาคตอีกด้วย”

นอกจากนี้ยังมองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเหล่าเยาวชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมองอีกว่า ภาครัฐยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอาชีพเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ได้ดีได้ในอนาคตอีกด้วย

“ภาครัฐมีส่วนสำคัญ ต้องขับเคลื่อนทั้งสังคม ไม่ใช่ขับเคลื่อนแค่ส่วนเดียว เราคาดหวังว่าจะมีคนสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัดอย่างไรก็ดี ส่วนหนึ่งก็เพื่อหยิบยื่นโอกาสให้กับคนต่างจังหวัดด้วย”

ขณะที่ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวถึงความสำคัญของงานในครั้งนี้ว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนิทรรศการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะรวมทั้งคุณสมบัติที่จำเป็นให้กับเยาวชนไทย ในการเป็นผู้กำหนดเส้นทางด้านการศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศต่อไป

“การเรียนรู้ให้ถึงแก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตนั้นจำเป็นต้องมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ อพวช. ให้ความสำคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์” ที่ได้ร่วมดำเนินการกับเชฟรอนและเหล่าพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งที่แล้วถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก

เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรบินสันในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ที่จะทำให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในอาชีพด้านสะเต็มมากขึ้น ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบันจนถึงอนาคต รวมถึงประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าถึงและทำความรู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็มไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย”

ความสำเร็จ “ไอดอล” อาชีพสะเต็ม

แขกรับเชิญพิเศษที่ถูกเชิญให้มาเล่าถึงความสำเร็จในอาชีพสะเต็ม และยังเป็นบุคคลต้นแบบที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าเยาวชนได้เป็นอย่างดี อย่าง เจมส์-ปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง ดีกรีแชมป์โลก วัย 27 ปี ที่ตอนนี้เป็นซีอีโอ บริษัท ยูอารีนี้สตูดิโอ เป็นนักพัฒนาเกมและก็เป็นผู้กำกับเกมที่ชื่อว่าไทม์ไลน์

[เจมส์-ปริเมธ วงศ์สัตยนนท์]

นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง ดีกรีแชมป์โลก เชื่อว่านิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้ในอนาคต ว่าอยากทำอะไร และมีอาชีพอะไรอีกบ้าง และสามารถทำให้เจอฝันของตัวเองเร็วขึ้น

“สิ่งเริ่มต้นที่ต้องมี คือต้องมี Passion เราต้องรักมันจริงๆ ต้องทำมันจริงๆ ทำเกมไม่เหมือนเล่นเกมมันไม่เหมือนกัน หลายคนเข้ามาอยากทำเกมเพราะว่าอยากเล่นเกม เพราะคิดว่าจะเหมือนกัน แต่จริงๆ มันเป็นเรื่องของคนละโลก

การทำเกมมันเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมมันเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อ สร้างสื่อขึ้นมา มันไม่เหมือนเล่นเอง หลายๆ คนเข้ามาไม่รู้ มันเหมือนจะท้อได้ช่วงแรกได้เหมือนกัน คุณต้องมี Passion ในช่วงแรกที่อยากจะทำเกมอยากจะสร้างเกมด้วย และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องมี

เด็กสมัยนี้เก่งขึ้น มีความรู้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่เล็ก พูดตามตรงว่าผมกว่าจะเขียนโปรแกรมเป็นคือตอนมหาวิทยาลัย แต่เด็กสมัยนี้เขียนโปรแกรมเป็นตั้งแต่ประถมก็มี เขาให้ความสนใจกันเร็วขึ้น สถาบันครอบครัวก็เข้าใจมากขึ้น ก็เลยเกิดการสนับสนุนให้ลูกทั้งเล่นเกมด้วย แล้วก็ชวนเล่นกับลูกด้วย มันทำให้ลูกไปในทางที่ดี เล่นเกมในทางที่ถูก ปรากฏว่ามันซัพพอร์ตให้เกิดอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้น เด็กสามารถเล่นเกมได้อย่างเข้าใจ

บางคนเกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียว แต่อยากทำให้กลายเป็นอาชีพ อยากทำให้เป็นงานของตัวเองได้ มันก็เลยเกิดเป็นอาชีพ แคชเชอร์ สตรีมเมอร์ หรืออีสปอร์ต โปรเพลเยอร์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้

ผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เราอยู่กับเทคโนโลยี โตมากับเทคโนโลยี มันมีหลายๆ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีผมมองว่าการที่มาจัดงานในวันนี้ก็จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเขารู้ว่าโตขึ้นมาเขาอยากเป็นอะไร อยากทำอะไรบ้าง มีอาชีพอะไรที่เขาได้เห็น ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้น ผู้ปกครองที่มาในวันนี้ก็จะได้รู้ว่ามันมีอาชีพอะไรมากขึ้น มันมีอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วลูกเขาจะเป็นอะไรได้บ้าง ผมคิดว่าตรงนี้มันก็ช่วยทั้งสถาบันครอบครัวนะ เด็กก็สามารถมีแรงบันดาลใจได้เจอฝันของตัวเองได้เร็วขึ้น

ไม่พอยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองก็จะได้รู้ว่าอาชีพนี้มันมีนะ มันเป็นไปได้นะ เขาจะได้ไม่ต่อต้าน เขาจะได้ให้การซัพพอร์ตลูกให้ไปถึงฝันได้สะดวกขึ้น ได้ง่ายขึ้น”

ท้ายนี้ยังฝากถึงน้องๆ เหล่าเยาวชนทั้งหลายอีกว่า เมื่อตั้งใจทำในสิ่งที่ชอบ เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

“ก็อยากจะฝากน้องๆ ไว้ พ่อของพี่เคยบอกกับพี่ตอนสมัยเด็กว่าเจมส์สามารถเล่นเกมได้ แต่อย่าให้เกมเล่นเจมส์ตอนเด็กๆ ผมไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่ โตมาเริ่มเห็นภาพนั้นมากขึ้น เราก็เล่นมันแต่อย่าให้มันมาเล่นเรา ต้องรู้จักควบคุมตัวเอง รับผิดชอบตัวเองให้ได้

รู้จักหน้าที่ของตัวเอง ถ้ารู้จักมันแล้ว ทำความรู้จักกับมันมากขึ้น ตั้งใจกับสิ่งที่ตัวเองชอบ ตั้งใจกับสิ่งที่มันพาตัวเองไปถึงฝันของตัวเองได้ เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อเราทำอะไรอย่างมีpassion”

สำหรับใครที่สนใจชุดนิทรรศการของโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4” นี้ จะนำไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศไทย ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อีก 4 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรม หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “Enjoy Science Careers”

แหล่งข้อมูล
https://mgronline.com/live/detail/9630000129000


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210