ราชประสงค์โมเดล ใช้ AI ตรวจจับรถ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที!

Loading

  • ปัญหาเรื่องรถติด ถือเป็นปัญหาเรื้อรังของทุกๆรัฐบาล เรียกได้ว่าคนไทยตั้งแต่ เจน X , เจน Y , เจน Z รวมถึง เจน อัลฟ่า ที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น ทุกช่วงวัยต่างรับรู้ว่าประเทศไทยรถติดมากๆ
  • รัฐบาลเศรษฐา ก็มีความพยายามแก้ปัญหาเรื่องรถติดเช่นกัน โดยเฉพาะเส้นทางสายหลัก ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และมีความพยายามใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วย
  • และล่าสุด เมื่อ ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ แยกราชประสงค์ เพื่อที่จะแก้รถติดด้วยเทคโนโลยี  AI กับ ‘ราชประสงค์โมเดล‘ วันแรก  นำทีมตรวจกล้อง แท็กซี่ สามล้อ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที

แก้รถติดด้วย AI กับ ‘ราชประสงค์โมเดล‘ วันแรก พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำทีมตรวจกล้อง แท็กซี่ สามล้อ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที นี่คือแนวทางแห่งอนาคต AI จะช่วยแก้ปัญหารถติดได้ ไม่มากก็น้อย!

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะหน่วยงาน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ร่วม Kick Off เริ่มโครงการ “ราชประสงค์โมเดล” จัดระเบียบการจราจร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนราชดำริ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการนำเอาระบบ AI มาใช้ตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายทางการจราจรเป็นครั้งแรก โดยกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาระบบดังกล่าว หลักการทำงานคือ เมื่อมีรถเข้ามาจอดในช่องทางจราจรที่เป็นที่ห้ามจอด กล้องจะตีกรอบรถและแผ่นป้ายทะเบียน

หากจอดเกิน 3 นาที ที่ระบบได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ถือว่าได้กระทำผิด กล้องจะถ่ายภาพไว้ และระบุเวลาตั้งแต่เข้าจอดถึงเวลาที่กำหนด จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย โดยส่งให้ตำรวจจราจรกลางและกรมการขนส่งทางบก เพื่อออกใบสั่ง รวมถึงการออกค่าปรับแก่ผู้กระทำผิดได้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ การ Kick off การใช้ระบบ AI ตรวจจับการจราจรของรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง ราชประสงค์โมเดล ถือเป็นโครงการนำร่องตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ 

โดย การใช้ ระบบ AI ครั้งนี้ ก็เพื่อยกระดับและปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียง

โดย ราชประสงค์โมเดล  ถือเป็นการใชเทคโนโลยี  ไปพร้อมกับการปรับตัวของผู้ให้บริการรถสาธารณะ และผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ ที่ได้อำนวยความสะดวก จัดสถานที่จอดรถ สร้างจุด Drop off จุดพักคอยของผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมด้วย โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/848485


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210