Prediction Machines “เครื่องจักรนักทำนาย” นวัตกรรมใหม่ หลังยุค A.I.

Loading

เพิ่งได้คุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งซึ่งเป็นเซียนหุ้น เพื่อนคนนี้แม้อาชีพหลักจะอยู่ในแวดวง ICT แต่ก็เป็นนักลงทุนตัวยง อายุอานามไล่เลี่ยกับผมคือคนรุ่นหลักสี่ที่กำลังจะเข้าหลักห้า อิอิ

เพื่อนเล่าว่า ทุกวันนี้ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเขาก็ใช้อยู่ และได้ผลดีมาก

เหตุผลหลักที่โปรแกรมทำงานได้แม่นยำ ซึ่งหมายถึงการทำกำไรอย่างตรงไปตรงมา ก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หุ้นจะไม่สนใจ “อารมณ์ตลาด”

อันที่จริงจะว่าไม่สนใจก็คงไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นเพราะ ปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ “อารมณ์ตลาด” เป็นปัจจัยให้โปรแกรมนำไปวิเคราะห์นั่นเองครับ

แต่ผมเชื่อว่าในอีกไม่นานนี้ คงมีคนหัวใสนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. (Artificial Intelligence) ที่คอมพิวเตอร์สามารถมีกลไกคิดได้เหมือนมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น โดยนำปัจจัยด้าน “อารมณ์ตลาด” เข้ามาร่วมจับกับข้อมูลพื้นฐานด้านอื่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเป็นเช่นนี้ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อย

แต่ก่อนจะถึงวันนั้น เรามาพูดถึงวันนี้กันก่อน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนได้อย่างแม่นยำ ตามที่เพื่อนผมเล่าให้ฟัง ที่แท้แล้วก็คือการทำงานกับฐานข้อมูลแบบ Data Mining หรือเหมืองข้อมูล โปรแกรมมีหน้าที่รวมรวบข้อมูลดิบหรือแร่ธาตุจากเหมือง

การรวบรวมข้อมูลในประเด็นเดียวกันและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ เป็นคุณสมบัติของ Data Mining ในที่นี้ก็คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร น้ำมัน ทองคำ ฯลฯ แล้วนำมาวิเคราะห์

เพื่อนบอกว่า เมื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในลักษณะนี้ ทำให้เขาประหยัดเวลาในการวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเองลงไปได้ถึง 100% ทำให้น่าจับตาซอฟต์แวร์ชนิดนี้มากเลยทีเดียว เพราะไม่เพียงวิเคราะห์หุ้นตัวใดตัวหนึ่ง แต่สามารถทำได้หลายตัวไปพร้อมกัน

การวิเคราะห์เนื้อหาจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่เราได้แหล่งข้อมูลหลักมาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากนั้นนำมาถอดเทปคำให้สัมภาษณ์ร่วมกันการสังเคราะห์เอกสารจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้โปรแกรม Data Mining ที่ชื่อ SPSS Modeler

แนวคิดของโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นที่เพื่อนเล่าให้ฟังก็มีลักษณะคล้ายๆ กัน กล่าวคือ ซอฟต์แวร์จะนำชุดข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแนวโน้มในการลงทุนจากฐานข้อมูลจำนวนมาก รวบรวมเอามาไว้ด้วยกัน จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนตามที่นักลงทุนมีความต้องการ

เช่นเดียวกับโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น ข่าวคราวเกี่ยวกับ Prediction Machines หรือ “เครื่องจักรนักทำนาย” ก็กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงการ ICT ระดับโลกครับ

อันที่จริง Prediction Machines หรือ “เครื่องจักรนักทำนาย” นั้นไม่ใช่ “เครื่องจักร” อะไรที่ซับซ้อน แต่มันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีกลไกการทำงานในลักษณะเดียวกับโปรแกรมวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุน

เพราะแนวคิดหลักของทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หุ้นที่เพื่อนผมเล่าให้ฟัง และทั้งเรื่องราวของ Prediction Machines หรือ “เครื่องจักรนักทำนาย” นั้น ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าพล็อตเรื่องของนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่เราๆ ท่านๆ ได้เคยอ่านหนังสือหรือดูภาพยนตร์

โดยเฉพาะวรรณกรรมของ Philip K. Dick เรื่อง The Minority Report ที่อ่านสนุกทั้งการอ่านหนังสือ และสนุกทั้งการดูหนัง

The Minority Report เป็นเรื่องราวในอนาคตขององค์กรป้องกันอาชญากรรมหรือ PreCrime ที่สามารถทำนายการเกิดอาชญากรรมได้ก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้น

หลักการทำงานก็คือการรวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจากแหล่งต่างๆ ในลักษณะเดียวกันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนที่เพื่อนผมได้เล่าให้ฟัง และเป็นซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกันกับ Prediction Machines

Prediction Machines หรือ “เครื่องจักรนักทำนาย” มีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุน โปรแกรมประเภท Pre-Crime ที่สามารถทำนายการเกิดอาชญากรรมได้ก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้น รวมไปถึงโปรแกรมชนิดอื่นๆ อีกมากมาย

อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด โดยเฉพาะในประเด็น “พฤติกรรมผู้บริโภค” ที่ทุกวันนี้ จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการท่องเว็บของทุกๆ คนบนโลกใบนี้เอาไว้ เพื่อเชื่อมโยงพฤติกรรมการให้ความสนใจในเรื่องต่างๆ กับการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ

ยิ่งมีการนำเอาสมรรถนะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเว็บของทุกๆ คนบนโลกมาใช้กับประเด็นทางด้านความมั่นคง นอกจากจะน่ากลัวยิ่งกว่ากรณีการวิเคราะห์ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ยังเป็นคุกคามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติอีกด้วย

และทุกวันนี้ โลกของเราก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายแนวโน้มต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจริงและจับต้องได้เสียด้วย ทั้งโปรแกรมที่มีประโยชน์ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแพทย์ และโปรแกรมที่คุกคามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพวกเราดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ การผนึกและหลอมรวมแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายแนวโน้มต่างๆ เข้ากับเครื่องยนต์กลไก ที่โดดเด่นในยุคใหม่สมัยนี้ก็คือ “รถยนต์ไร้คนขับ” หรือ “Drone ทางเรียบ” ของ Google หรือ Google Cars

MobilEye เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการขับรถยนต์ ที่ทำไปทำมาก็กลายเป็นว่า เปรียบเสมือนการโดยสารรถสาธารณะ เช่น รถตู้ หรือรถเมล์ เพราะคนขับไม่ต้องขับ MobilEye จะขับให้

โดยทั้ง Google Cars และทั้ง MobilEye ต่างก็อาศัยไหว้วานเทคโนโลยีชนิดเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน จากนั้นเจ้า Drone ทางเรียบ หรือรถยนต์ไร้คนขับก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง รวมถึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลัง

ซึ่งทั้ง Google Cars และทั้ง MobilEye ต่างก็ใช้ความล้ำหน้าของเทคโนโลยี GPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดาวเทียม ในการนำทางและสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ซึ่งจะหมายความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายแนวโน้ม

Prediction Machines หรือ “เครื่องจักรนักทำนาย” จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับใน “โลกยุค A.I.” และ “โลกยุคหุ่นยนต์” ที่ไม่เพียงได้มาถึงแล้ว แต่กำลังจะผ่านไปอีกต่างหากครับ!

แหล่งข้อมูล
https://www.salika.co/2021/03/20/prediction-machines/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210