บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี จำกัด

Zynek Technologies Co., Ltd.

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทุกประเภท

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 238/14 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02 274 1389


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210