บริษัท เซนโกรท จำกัด

zanegrowth co., Ltd.

ผู้พัฒนา Solution ด้านสุขภาพและสาธารณะสุขอัจฉริยะ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 15/133 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร : 033 045 456


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210