บริษัท หยินเทียน (ไทยแลนด์) จำกัด

Yin Tian (Thailand) Co., Ltd.

รับสร้างอาคารที่จอดรถอัจฉริยะ (Yin Tian Smart Car Park) ที่จอดรถระบบลิฟท์จอดรถที่สามารถสร้างได้ทั้งบนดินและใต้ดิน
สร้างเป็นอาคาร หรือสร้างระบบเปลือย ต้นแบบนวัตกรรมที่จอดรถจากประเทศจีน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 12/1-2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
064 974 6166


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210