บริษัท ไวเด้น เทรดดิ้ง จำกัด

Widen Trading Co., Ltd.

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านสายใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic )

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 99/223 หมู่ 5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02 149 3922


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210