บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

Water Analysis Center Co., Ltd.

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรได้แก่ การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การบริหารจัดการระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์อากาศ การทดสอบโลหะหนัก การวิเคราะห์ดินและกากตะกอน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 1/94 หมู่ 5 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
081 991 7119


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210