บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด

Waste Management Siam Co., Ltd.

ผู้นำด้านการให้บริการการจัดการกากของเสียในประเทศไทยด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 589/142 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 25 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02 745 6926-7


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210