สำนักประสานงานชุดโครงการ

“อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”

หน่วยงานในสังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 515/190 ห้อง 190 ชั้น 23 ซ.เพชรบุรี 9 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 094 546 8570


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210