บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI Polene Power PCL.

ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ที่มีกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตามข้อมูลของ AWR Lloyd โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ 10120
โทร : 02 213 1039-49


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210