บริษัท ตงสึ่น โลจิสติกส์ จำกัด

TongSuen Logistics Co., Ltd.

ให้บริการคลังสินค้า และการขนส่ง(ทรานสปอร์ต) รวมถึงให้บริการการจัดการสินค้าของลูกค้า,
การตรวจสอบ-การตรวจนับสินค้า, การบรรจุหีบห่อสินค้า

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 4/38, หมู่ที่ 12 ถนนทหารอากาศอุทิศ เเขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530
062 462 2938


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210