มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

The Intelligent Traffic Information Center Foundation (iTIC)

ศูนย์รวมข้อมูลจราจร Taxi Probe , Mobile Probe , Logistic Probe , Bus Probe , CCTV ,
Event (รายงานสภาพจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุให้สังคม)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 112 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02 218 6450


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210