บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด

Thai Secom Security Co., Ltd.

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าซีคอม (SECOM) ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 87/2 ชั้น 14 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02 285 0999


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210