สมาคม ไทยไอโอที

Thai IoT Association

ส่งเสริมความรู้ สร้างเครือข่าย และพัฒนาเทคโนโลยี IoT เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 1933 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร : 02 743 2533


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210