สมาคมไทยไอโอที

Thai IoT Association

สร้างความตระหนักรับรู้ สร้างคนที่มีทักษะ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และสร้างการใช้งานที่มีคุณค่า
ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการทำให้เทคโนโลยี IoT สามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค ASEAN

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 1933 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02 743 2533


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210