บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด

Tely 360 Co., Ltd.

ผู้คิดค้นระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ และ Platform เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 99/522 ซอยสุขาภิบาล2 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02 086 4417


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210