บริษัท ทาคิเก็น (ประเทศไทย) จำกัด

Takigen Thailand Co., ltd.

ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ITS จำหน่ายอุปกรณ์ที่สนับสนุนระบบ ITS ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งมวลชน โลจิสติกค์, เนวิเกเตอร์นำทาง, เชื่อมต่อข้อมูลทางหลวง, ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 7 ห้อง 5-6, ซอย สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02 049 0990


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210