บริษัท ที.เอส.อาร์. - เทเลคอมซีสเท็มส์ จำกัด

T.S.R.-Telecom Systems Co., Ltd.

ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Systems), ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 12,14 ถ.รัตนาธิเบศร์ 28 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
02 528 0383-7,081 833 5855


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210