บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด

Synergy Technology Co., Ltd.

ผู้ผลิตสินค้าและบริการด้าน IoT และ Smart City Solution อย่างครบวงจร โดยมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 13 ปี

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 9/227, 9/230 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
02 516 1594-5


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210