บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Sun-Moon Communications and Engineering Co., Ltd.

ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address Systems), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Video Systems), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 290, 62 ซอยรามคำแหง 122 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 10240 กรุงเทพมหานคร 10240
02 372 1684-5


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210