บริษัท สเปคเทค จำกัด

Spectec Co., Ltd.

ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address Systems), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Video Systems),
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems), ระบบชุดประชุม (Conference Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 236, 234 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02 865 4437-9


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210