บริษัท สมาร์ททีฟ เทคโนโลยี จำกัด

Smartive Technology Co., Ltd.

วิจัย พัฒนา ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 128/197 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 02 102 8723


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210