บริษัท สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด

Smart Farm(Thailand) Co., Ltd.

IoT เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสภาวะปัจจัยการเพาะปลูก

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 119/242, Moo 1, Rattanathibet Rd., Saima, Nonthaburi 11000
083 245 4499


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210