บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Silicon Craft Technology PLC

ผู้พัฒนาและผลิตไมโครชิพอัจฉริยะเพื่อการแพทย์

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : อาคาร La Unique Plaza ชั้น 3 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02 589 9991


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210