บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Scan Inter PCL.

ผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยทางบริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิตนานาประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : 02 503 4116-21


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210