บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

SAAM Energy Development PCL

ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 2.2 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02 096 1936


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210