บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด

Regional Transit Coperation Co., Ltd.

ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลเชียงใหม่ เชื่อมต่อ Application RTC City Bus เช็คสถานะรถแบบเรียลทาม

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 30 ห้อง B3 ชั้น 2 โครงการปันนาเพลส นิมมานซอย 6 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
052 060 001


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210