ศูนย์นวัตกรรมระบบราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ธัญบุรี

พัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษา และวิจัยด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม บริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02 549 4419, 062 629 7695


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210