บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Primotech (Thailand) Co., Ltd.

ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address Systems), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Video Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 2154/11-12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
02 741 5005


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210