บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

Precise Corporation PCL.

ประกอบธุรกิจ ออกแบบระบบวิศวกรรม จัดซื้อและก่อสร้าง โครงข่าย ระบบส่ง ระบบจำหน่าย ขนานกับระบบสื่อสารในการควบคุมและ สั่งการสองทาง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทร : 02 910 9700-12


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210