บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด

Piramid Solutions Co., Ltd.

ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Systems), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(Video Systems), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 32/188 ซอยรัชดา 32 แยก 5-2 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02 513 9808


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210