บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด

Phuket Smart Bus Co., Ltd.

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดภูเก็ต ช่วยลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนลง สามารถชำระเงินค่าโดยสารผ่าน Phuket Rabbit Card ที่สามารถคิดค่าบริการได้ตามระยะทางที่ผู้โดยสารใช้

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 8300
076 684 457


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210