ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

Patararungroj Ltd., Part.

ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Systems), ระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address Systems), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(Video Systems), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems), ระบบชุดประชุม (Conference Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 22 หมู่ 5 ซอยวัดสะพาน ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
02 410 8288


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210