บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

Optex (Thailand) Co., Ltd.

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิต บี 1702 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02 168 3162


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210