บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Northern Systems Corporation Co., Ltd.

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Video Systems), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Systems)

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : 273 หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
053 492 210


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210